Avainsanat

, ,

Eläinrasvan käyttö tulee kalliiksi veronmaksajille. Eläinrasva on suurin kuolinsyy ja sen kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat 4-14 miljardia, laskentatavasta riippuen. Tutkimusten mukaan myös useimmat väkivaltaan syyllistyneet ihmiset ovat ennen väkivallantekoa syöneet eläinrasvaa. Niinpä olemme perustamassa yhdistystä eläinrasvan suomalaisille perheille aiheuttamia haittojen vähentämiseksi. Rajoituksia tarvitaan eritysesti lasten ja nuorten suojelemiseksi.

ehryt_web

Eläinrasvan aiheuttamat ongelmat näyttävät korreloivan eläinrasvan keskikulutuksen kanssa, joten eläinrasvan aiheuttamat ongelmat vähenevät parhaiten, kun rajoitamme kaikkien suomalaisten eläinrasvan kulutusta.

Eläinrasvan kulutusta on hillittävä nostamalla eläinrasvatuotteiden hintaa, rajoittamalla saatavuutta ja kieltämällä näiden tuotteiden mainonta (paitsi urheilutapahtumissa). Verottamalla eläinrasvatuotteita ankarasti saadaan samalla valtion kassaan paljon kaivattua rahaa, kunhan tätä rahaa ei hassata eläinrasvan aiheuttamien haittojen hoitoon. Rajoitusten johdosta eläinrasvatuotteiden myynti ja tuotanto saattaa siirtyä merkittävissä määrin ulkomaille, mutta mitäs siitä, kun asia on näin tärkeä. THL:ssä ja Virossa varmasti lämmetään rajoituksille.

Parasta olisi, jos eläinrasvatuotteiden myynti saataisiin rajattua valtion omistamaan monopoliin. Tällöin monopoli voisi ostaa eläinrasvatuotteet suurina kertaostoina isoilta tuottajilta. Kotimaisille lihan pientuottajille voitasiin taata laajempi pääsy monopolin valikoimaan kerran vuodessa kampanjanomaisesti. Monopolin ulkopuolelle voitaisiin jättää alle 3,5 % eläinrasvaa sisältävät tuotteet, tuskinpa kuluttajat edes huomaisivat mitään eroa kevyiden ja rasvaisempien tuotteiden välillä.

Monopoli voisi myös tehdä myynnin ohessa arvokasta valistustyötä, johon yksityiset eläinrasvatoimijat eivät kykene. Ehryt ry:n tulevana toiminnanjohtajana olisin henkilökohtaisesti kiinnostunut monopolin hallituspaikasta. Jos tästä asiasta nyt nousee kohu, kritisoin keskustelukulttuuria ja syytän eläinrasvatuotteiden myyjiä ja tuottajia kohun masinoinnista.

Asiassa tarvitaan myös kansalliset asennetalkoot. Aina kun puhutaan kulinaristisista nautinnoista joihin liittyy eläinrasvaa, keskustelu on käännettävä eläinrasvaan ja sen aiheuttamiin haittoihin, riippumatta miten suuristä määristä on kyse.

Ehkäisevä eläinrasvatyö ry:n (EHRYT ry) perustava kokous pidetään 1.4.2015 klo 18 Ravintola Vakiopaineessa Jyväskylässä. Perustavassa kokouksessa muodostamme yhdistyksen hallituksen mielellään saman puoluekannan edustajista ja alamme samalla miettimään strategiaa jolla työllistäisimme itsemme valtion tukijärjestelmillä. Tervetuloa erityisesti ne, joilla on hyvät suhteet RAY:hyn. Kokouksessa on tarjolla on rasvatonta silliä ja massatuotettua lageria päälle.

Advertisement